Wiadomości

28 czerwca żegnaliśmy rok szkolny 2012/2013. W tym uroczystym dniu odbyła się Msza Święta, po której wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na Sali widowiskowej. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem
w wykonaniu uczniów.

Po przedstawieniu Pani Dyrektor Szkół Ewa Postół wręczyła nagrody uczniom za ich wkład pracy i wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013. Nagrody otrzymali również wyróżniający się nauczyciele i pracownicy szkoły. Wychowawcy klas i grup rewalidacyjno-wychowawczych wręczyli swoim wychowankom świadectwa i dyplomy. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej s. Monika Pampuch podziękowała Pani Dyrektor Szkół Ewie Postół za owocną współpracę. Nie zabrakło również podziękowań od nauczycieli i pracowników szkoły.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zwróciła się do zebranych życząc im udanego wypoczynku wakacyjnego.