Wiadomości

W dniu 28. 02.2013 w naszej szkole odbyły się zajęcia  z zakresu wychowania komunikacyjnego pod hasłem „Bezpiecznie na drodze”.

Celem zajęć było przypomnienie uczniom zasad poruszania się w różnych warunkach oraz wyposażanie uczniów w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego, bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących zagrożeń i ich przyczyn.

Celem ćwiczeń było także wyrobienie  koniecznych umiejętności i nawyków potrzebnych do samodzielnego i odpowiedzialnego korzystania z dróg. W temat zajęć wprowadziła uczniów prezentacja multimedialna, w której przyjaciel dzieci - miś Puchatek i jego przyjaciele przypomnieli najmłodszym jak należy poruszać się po jezdni, w jakich miejscach bezpiecznie przechodzić.

Dzieci poznały wierszyk W. Anielewskiej, dzięki któremu w prosty sposób mogą zapamiętać zasady, którymi kierujemy się przechodząc przez jezdnię. Następnie posiadane wiadomości mogli przećwiczyć praktycznie podczas wspólnej zabawy i quizu.

Większość uczniów mogła poszczycić się dużą wiedzą na omawiane tematy: poprawnie wykonywali ćwiczenia oraz odpowiadali na  pytania.

Uczniowie wspólnie oglądali film edukacyjny „Przygoda Woosha – bezpieczeństwo na drodze”. Podczas projekcji filmu o losach zabawnego kosmity, który próbował się poruszać w naszym świecie, uczniowie kolejny raz mogli  „popisać” się swoją wiedzą, odpowiadając na pytania dotyczące oglądanych fragmentów filmu.

Uczniowie wiedzą już, że  stosowanie się do zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach i odpowiednie zachowanie podczas podróży uchroni ich od wypadku.