Wiadomości
Dzięki współpracy z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Nowej Rudzie uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej Krystian Donifacy został zaproszony do udziału
w III Dolnośląskiej Gali Talentów 2013, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury
w Nowej Rudzie. Swoją prezentacją wokalną młody artysta zachwycił zgromadzoną publiczność, która nagrodziła go gromkimi brawami.