Wiadomości

W ramach Kółka Ekologicznego Niepubliczne Gimnazjum w Ludwikowicach Kł. wzięło udział w XI edycji konkursu ,,Zbieramy nakrętki" oraz ,,Bezpieczna bateria" zorganizowanym przez Noworudzkie Usługi Komunalne w Nowej Rudzie. Zaangażowanie uczniów oraz pracowników szkoły i rodziców przyniosły zaskakujący finał.

17.06.2013r. w noworudzkim ratuszu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XI edycji konkursu ekologicznego pod honorowym patronatem Burmistrza i Wójta Nowej Rudy oraz Starosty Kłodzkiego. Spośród wszystkich placówek oświatowych miasta i gminy Nowa Ruda biorących udział w konkursie „Zbieramy nakrętki” zajęliśmy I miejsce oraz
w konkursie „Bezpieczna bateria” I miejsce. Za co otrzymaliśmy cenne nagrody.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Ewy Postół zebrane surowce wtórne zostały przekazane Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji ,,Nakrętki dla Hospicjum’’ w ilości 1240,60kg. W ramach konkursu zebrano również baterie w ilości 64 kg i przekazano je Organizacji Odzysku S.A ,,Reba’’. Pozyskane środki będą przeznaczone na remont budynku, w którym stworzona zostanie specjalistyczna przychodnia dla przewlekle chorych dzieci.
Uczniowie rozumieją potrzeby środowiska naturalnego i chętnie angażują się
w zbiórkę surowców wtórnych. Udział uczniów naszej szkoły w konkursach ekologicznych ma ogromne znaczenie wychowawcze. Dzieci podejmując działania
na rzecz przyrody rozwijają swoją wrażliwość. Otwierają się na potrzeby innych, przewlekle chorych dzieci. Uczestnictwo w zajęciach ma wpływ także na kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.