Wiadomości

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Po długim wypoczynku wakacyjnym nadszedł dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013. Przypadł on na trzeciego września.

W tym uroczystym dniu do szkoły przybyli uczniowie wraz z rodzicami oraz całe grono pedagogiczne. Aby dobrze rozpocząć nowy rok nauki w kaplicy Domu Pomocy Społecznej odbyła się msza święta. Brali w niej udział uczniowie, wychowankowie, rodzice, opiekunowie, pracownicy Szkoły oraz pracownicy Domu Pomocy Społecznej.

Po mszy wszyscy zebrali się w sali widowiskowej, gdzie Pani Dyrektor Szkoły Ewa Postół przywitała serdecznie wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów, rodziców, opiekunów i całe grono pedagogiczne. W dalszej części Pani Dyrektor omówiła strategię pracy w roku szkolnym 2012/2013. Przedstawiła nowych pracowników szkoły oraz opowiedziała o nowych atrakcyjnych formach zajęć, które będą realizowane na terenie szkoły jak m. in. dogoterapia, kółko fotograficzne.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła uczniom, nauczycielom
i wszystkim pracownikom szkoły życzenia owocnej pracy w nowym roku szkolnym.