Wiadomości

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wychowankowie naszej placówki systematycznie uczestniczą w zajęciach hipoterapii w Ośrodku Jeździeckim Kłodzka Róża w Święcku. Profesjonalne podejście doświadczonych instruktorek sprawia, że dzieci nabierają zaufania i chętnie siadają
na grzbiecie koni.

Tym razem zaprzyjaźniliśmy się z konikiem Brunte, którego mogliśmy ujeżdżać, pomimo niesprzyjającej pogody w ujeżdżalni wewnątrz budynku. Kontakt z końmi i jazda na miękkim grzbiecie zwierzęcia dostarcza naszym wychowankom wielu pozytywnych wrażeń. Jedna z instruktorek powiedziała nam, że podanie konikowi chrupiącej marchewki jest świetną okazją do zaskarbienia sympatii u zwierzęcia.

Wyjazdy do ośrodka „Kłodzka Róża” będą systematycznie kontynuowane, ponieważ wpływają korzystnie na stan psychofizyczny dzieci. Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jej specyfika wynika z udziału konia w terapii.
To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości.
Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi
i w pełni korzysta z ich dorobku.

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie osobom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie.


Dzięki hipoterapii następuje:

 1. Zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych.
 2. Zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem
  i przyrodą.
 3. Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:
  • poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej,
  • orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała,
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności,
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  • rozwijanie samodzielności,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.