Rok szkolny 2010/2011 dobiegł końca. Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł czas wypoczynku.
22 czerwiec to uroczysty dzień zakończenia roku szkolnego. Tego dnia nauczyciele i uczniowie szkoły, wraz ze swoimi rodzicami
i opiekunami spotkali się w kaplicy, by uczestniczyć w mszy świętej.
Druga część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej, gdzie wszystkich zebranych powitała ciepłymi słowami dyrektor szkoły Ewa Postół.
Uczniowie szkoły przygotowali dla swoich nauczycieli miłą niespodziankę w formie przedstawienia słowno-muzycznego, podczas którego podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za trud całorocznej pracy. Ich występ, jak zawsze wzbudził wielkie emocje wśród zgromadzonej widowni. Były oklaski, łzy wzruszenia, a także serdeczny uśmiech, który w naszej szkole towarzyszy wszystkim każdego dnia.
Uczniowie odznaczyli swoich nauczycieli przygotowanymi własnoręcznie medalami.

Najbardziej aktywni uczniowie szkoły, zostali wyróżnieni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które wraz ze słowami uznania
i podziękowania wręczyła pani dyrektor. Za godne reprezentowanie szkoły i sukcesy w konkursach plastycznych zostali wyróżnieni:

 • Marzena Ś. - uczennica VI klasy szkoły podstawowej,
 • Ewa P. - uczennica II klasy gimnazjum,
 • Natalia A. - uczennica I klasy szkoły przysposabiającej do pracy.

Za godne reprezentowanie szkoły i sukcesy w spartakiadach i olimpiadach sportowych zostali wyróżnieni:

 • Marcin. B. - uczeń klasy I szkoły przysposabiającej do pracy,
 • Natalia A. - uczennica klasy I szkoły przysposabiającej do pracy.

Z aktywny udział w życiu artystycznym szkoły, zostali wyróżnieni:

 • Krystian D. - uczeń klasy II szkoły podstawowej,
 • Ewa P. - uczennica klasy II gimnazjum.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu pn. „Zbieramy nakrętki”, dzięki którym szkoła zdobyła I miejsce.
Wśród wszystkich uczestników konkursu największe zaangażowanie w zbieraniu nakrętek wykazali uczniowie:

 • Olimpia S.
 • Monika Z.
 • Miriam M.
 • Natalia A.
 • Adrian P.
 • Jakub B.
 • Justyna S.
 • Michał Ch.
 • Adam K.
 • Konrad M.

Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim pracownikom za owocną pracę w minionym roku szkolnym.
Szczególne wyróżnienia otrzymali nauczyciele:

 • Gabriela P.
 • Wanda S.
 • Grzegorz Cz.
 • Jacek M.
Tytuł "NAUCZYCIELA ROKU" otrzymał Jacek M.

Wyróżnienia otrzymali także pracownicy:

 • Beata Z.
 • Małgorzata P.
 • Krzysztof P.

Dyrektor szkoły p. Ewa Postół otrzymała podziękowania ze strony dyrektor Domu Pomocy Społecznej s. Moniki P. za serdeczną współpracę z Domem Pomocy w realizacji wspólnego celu jakim jest wychowanie i edukacja dzieci niepełnosprawnych.
Swoje podziękowania s. Monika P. skierowała także do wszystkich pracowników szkoły.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy i świadectwa uczniom poszczególnych klas,
oraz dyplomy za udział w kołach zainteresowań.
Na zakończenie dyrektor szkoły pożegnała wszystkich, życząc wspaniałego wypoczynku wakacyjnego.