Szkoła otwarta na społeczność lokalną
  1. Gmina Nowa Ruda.
  2. Gmina Miasto Nowa Ruda.
  3. Gmina Głuszyca - z tej gminy do naszej szkoły uczęszcza 6 dzieci.
  4. Gmina Kłodzko - z tej gminy do naszej szkoły uczęszcza 2 dzieci.

 

Współpraca z:
  1. Kołem Gospodyń Wiejskich z Jugowa.
  2. Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie.
  3. Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci.