Zajęcia pozalekcyjne
  1. Kółko artystyczne.
  2. Kółko ekologiczne.
  3. Kółko turystyczno-krajoznawcze z elementami fotografii.
  4. Zajęcia komputerowe.
  5. Emisja głosu.