Czy zasypią nas śmieci?

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, skorupkowa grupa już na parę tygodni przed planowanymi zajęciami gromadziła różne odpady. Dzieci systematycznie kontrolowały to, co wpada do kosza na śmieci. W efekcie zgromadzono dwa duże pudła różnorodnych odpadów. Podczas zajęć rozmawiano na temat śmieci:

 • Skąd się one biorą?
 • Czy są niebezpieczne dla człowieka i środowiska?
 • Czy można odpady wykorzystać?

Uczniowie chętnie szukali odpowiedzi na postawione pytania. Z dużym zaangażowaniem przedstawiali wyniki analizy koszów na śmieci i odpowiadali na pytania:

 • Jakich śmieci było najwięcej w moim koszu na śmieci?
 • Jakie śmieci zajmowały najwięcej miejsca w koszu?
 • Jak często opróżnia się kosz na śmieci?
 • Co się dzieje z zawartością kontenera na śmieci?
 • Kto z mojego otoczenia wrzuca najwięcej śmieci do kosza?
Ćwiczeniem, które sprawiło naszym podopiecznym sporo satysfakcji, było segregowanie zgromadzonych odpadów! Uczniowie wykazali się wiedzą i sprawnie sortowali śmieci według następujących kategorii:
 • plastik i folia
 • papier
 • szkło
 • aluminium
 • kartony (np. po sokach i mleku).
Po uporządkowaniu odpadów przyszedł czas na rozmowę o szkodliwości odpadów oraz na doświadczenie „Badamy szkodliwości plastiku”. Uczniowie z uwagą i zainteresowaniem obserwowali panią Martę, która wykonywała doświadczenie.
Na koniec zajęć uczniowie chętnie podsumowywali efekty swojej pracy oraz szukali odpowiedzi na pytanie: Co zrobię, by zmniejszyć ilość śmieci w moim koszu?

Zainteresowanych skorupkowymi zajęciami odsyłamy do strony internetowej: www.czymskorupka.pl