„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach”.

Tymi słowami rozpoczęła się inscenizacja słowno – muzyczna poświęcona poszanowaniu praw człowieka, a w szczególności prawom dzieci.

Dnia 17 listopada 2010 roku uczniowie oraz wychowankowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w przedstawieniu dotyczącym Konwencji Praw Dziecka. Inscenizacja „Znamy swoje prawa” przybliżyła znaczenie praw i obowiązków wynikających z bycia dzieckiem, uczniem, Polakiem. Dzieci zostały zapoznane z najważniejszymi prawami, takimi jak: prawo do życia, bezpłatnej nauki, opieki lekarskiej, mówienia w ojczystym języku, wyznawania własnej religii, prawo do zabawy, prawo do własnego zdania i innych.

Nad poszanowaniem praw dziecka podczas uroczystości czuwał „Król Maciuś”.

Dzieci z dużym zaangażowaniem wcieliły się w swoje role. Widownia doceniła prezentację multimedialną, scenografię oraz muzykę gromkimi brawami. Prawa dziecka zostały odczytane przez nauczycieli nadzorujących przebieg inscenizacji. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę zapis najważniejszych praw, tak aby w każdej chwili można było sobie przypominać, że wobec prawa wszyscy jesteśmy równi. Nie ma w tym przypadku znaczenia kolor skóry, narodowość, majątek, kultura czy język, którym posługujemy się na co dzień.