Kadra pedagogiczna
 1. mgr Ewa Postół - dyrektor, pedagog.
 2. mgr Urszula Niemiec - wicedyrektor, religia.
 3. T. Kościelak - specjalista księgowa.
 4. G. Roślicka - specjalista d/s oświaty.
 5. mgr A. Piegza – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wczesne wspomaganie.
 6. mgr Edyta Kmita – funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 7. mgr M. Chomicka - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 8. mgr M. Kamińska - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 9. mgr G. Zawierucha - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 10. mgr K. Zymon - pedagog, funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika.
 11. mgr I. Nowak - funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 12. mgr E. Prufer - przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 13. mgr M. Kramarz - przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się.
 14. mgr G. Czajka - wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe.
 15. mgr J. Myćka - zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia muzyczne, zajęcia informatyczne.
 16. s. mgr T. Stronczeńska - religia.
 17. mgr M. Mucha - nauczyciel.wspomagający.
 18. mgr K. Wiertel - logopeda, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 19. mgr M. Muryj – logopeda, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wczesne wspomaganie.
 20. mgr M. Warowa - Rogalska - psycholog.
 21. mgr A. Rybczyńska – psycholog, wczesne wspomaganie, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 22. mgr J. Wawrzyniak - fizjoterapeuta.
 23. mgr B. Chorzewski – fizjoterapeuta, integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie.
 24. mgr Anna Koćmirska - fizjoterapeuta.
 25. mgr A. Postół - Rabczyńska – koordynator projektu.
 26. mgr E. Myćka - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 27. mgr B. Dobrek - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 28. mgr I. Matiasz - Świstowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 29. mgr W. Stopyra - Średzińska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 30. mgr D. Chudzikowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 31. mgr J. Cedro - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 32. mgr M. Kędziora - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 33. mgr P. Marcinkowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 34. mgr M. Chorzewska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 35. mgr R. Kaczmarek - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 36. R. Łukaszyk - pomoc merytoryczna.
 37. B. Zaboronek - pomoc merytoryczna.
 38. A. Mnisz - pomoc merytoryczna.
 39. s. E. Ziob - pomoc merytoryczna.
 40. A. Jóźwiakowska - pomoc merytoryczna.
 41. J. Hupało - pomoc merytoryczna.
 42. D. Zgoda - pomoc merytoryczna.
 43. E. Piętoń - pomoc merytoryczna.
 44. K. Potrzebka - konserwator.