Zajęcia specjalistyczne
Wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką, zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego dziecka. W szkole prowadzone są:
 • terapia logopedyczna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia reedukacyjne,
 • socjoterapia,
 • muzykoterapia,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia w Sali Zabaw w Bielawie,
 • Jaskinia Solno-Jodowa "Galos" w Polanicy Zdrój - dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek),
 • sala zabaw "Dzieciolandia + Fabryka Zabawy" w Bielawie - raz w tygodniu (środa),
 • zajęciach na basenie w Aquaparku "Aquarius" w Bielawie - raz w tygodniu (piątek).