Sprawozdanie z realizacji programu ekologicznego "Czym skorupka za młodu nasiąknie…"
czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas.

Podsumowanie projektu 2008-2011
Od września 2008 roku realizowałyśmy wraz grupą dzieci program edukacji ekologicznej. Program ten został opracowany z myślą o ludziach wrażliwych na problemy ekologiczne, a służyć miał głównie kształtowaniu aktywnej i przyjaznej postawy dla przyrody.
Zadania programowe realizowałyśmy z wybraną grupą uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznego Gimnazjum
i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W trakcie trwania programu wprowadzałyśmy zasadnicze założenia programu, czyli bezpośredni kontakt z przyrodą podczas zajęć

terenowych. Treści programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie…" zostały dostosowane do warunków ogólnopolskich,
a tematyka kolejnych zajęć była powiązana z rocznym cyklem życia przyrody. Wiedza i ćwiczenia dotyczyły ekosystemów i gatunków,
z którymi uczniowie mogli spotkać się we własnym otoczeniu.

Podczas realizacji programu korzystałyśmy z gotowych scenariuszy zamieszczonych w poradniku dla nauczyciela. Scenariusze dostosowywałyśmy do potrzeb i możliwości psychofizycznych naszych podopiecznych.

Cenną pomocą w prowadzeniu zajęć był zestaw do ćwiczeń i płyta CD z odgłosami przyrody (płazy i ptaki). W przygotowaniu do zajęć pomocne okazały się również informacje zawarte na stronie internetowej programu www.czymskorupka.pl

Program Czym skorupka… realizowałyśmy przez 3 lata:

  • 2008 – 2009 Jesteśmy wrażliwi,
  • 2009 – 2010 Zdobywamy wiedzę,
  • 2010 – 2011 Chronimy przyrodę we własnym otoczeniu.

Podczas tych lat starałyśmy się rzetelnie i pilnie realizować skorupkowe scenariusze. Zwieńczeniem programu były zajęcia z zakresu edukacji leśnej w Nadleśnictwie Jugów, które prowadził pracownik leśny, pani Mariola Miśkiewicz. Zajęcia te pokazały, że skorupkowi uczniowie posiedli spory zasób wiadomości i umiejętności.

Dzięki prowadzonym zajęciom i stałemu kontaktowi z przyrodą doszło do wytworzenia u naszych uczniów pozytywnej więzi ze środowiskiem przyrodniczym. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i odkrywały tajemnice przyrody. Ponadto szybko przyswoiły przyrodniczy savoir vivre, uważnie obserwowały otoczenie, wyciągały odpowiednie wnioski.

Nasi uczniowie poprzez udział w skorupkowych zajęciach:

  • stali się bacznymi obserwatorami zjawisk przyrodniczych,
  • posiedli umiejętność analizowania zjawisk przyrodniczych,
  • nauczyli się angażować w ochronę przyrodę we własnym otoczeniu
    (nie niszczą zieleni, segregują śmieci, zbierają nakrętki, zwracają uwagę na niewłaściwie zachowanie innych itp.),
  • nawiązali pozytywną relację ze środowiskiem przyrodniczym.

Skorupkowe, czyli ekologiczne zajęcia na dobre wpisały się w pejzaż szkolnych oddziaływań edukacyjnych, dlatego mamy nadzieję,
że w kolejnych latach znajdziemy dla nich ciekawą alternatywę.