Pomieszczenia szkolne
 1. Sale rewalidacyjne (7 pomieszczeń).
 2. Klasopracownie (6 pomieszczeń).
 3. Boisko sportowe.
 4. Gabinety specjalistyczne:
  • sala kompensacyjna,
  • sala rehabilitacyjna,
  • Sala Doznań.
 5. Pracownie:
  • pracownia kulinarna,
  • pracownia komputerowa.
 6. Gabinety:
  • gabinet psychologa,
  • gabinet pedagoga/logopedy.
Dzięki dobrej współpracy pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej uczniowie naszych placówek mogą korzystać również z pomieszczeń należących do Sióstr:
 • placu zabaw,
 • ogródka, w którym uczniowie mogą pielęgnować rośliny ozdobne,
 • sali widowiskowej,
 • sali konferencyjnej,
 • sali rehabilitacyjnej,
 • kaplicy.