Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Bo dobrze chroni się tylko to, co się dobrze zna”

        Yann Arthus-Bertrand

Od paru lat w Niepublicznej Szkole Podstawowej, Niepublicznym Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy podejmujemy próby realizacji zadań ekologicznych. Uważamy bowiem, że edukacja ekologiczna pozwala uświadomić podjęcia konkretnych działań zapobiegających degradacji naturalnego środowiska.

Także w tym roku 19 kwietnia 2011 roku po raz kolejny uczniowie aktywnie uczestniczyli w obchodach Dnia Ziemi. Rok 2011 jest Rokiem Lasów, w związku z tym uczniowie wszystkich szkół mieli możliwość wzbogacenia i sprawdzenia swojej wiedzy o tym ekosystemie. Pomógł im w tym przygotowany film z serii "Była sobie ziemia" poświęcony ochronie lasów.

W obchodach Dnia Ziemi wzięła również udział zaproszona przez organizatorów pani Mariola Miśkiewicz z Nadleśnictwa Jugów, która jest odpowiedzialna za edukację leśną ale również kontakty ze szkołami. Pani Mariola opowiedziała zebranym uczniom o swojej pracy, ponadto przypomniała jak należy zachowywać się w lesie i o niego dbać. Zaprosiła również uczniów naszej szkoły na wspólną wycieczkę do lasu oraz wizytę w specjalnej Sali do prowadzenia zajęć edukacyjnych w siedzibie Nadleśnictwa w Jugowie.
Po spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa Jugów, obejrzeniu filmu uczniowie rozwiązywali multimedialne quizy oraz krzyżówkę o tematyce ekologicznej.
Na zakończenie zajęć uczniowie poszczególnych klas wraz ze swoimi wychowawcami wykonali plakaty pod hasłem’’ Ziemia Nasza Planeta’’ oraz złożyli przyrzeczenie ekologa.
Po wykonaniu przez uczniów plakatów pod hasłem "Ziemia Nasza Planeta" wszystkie klasy biorące udział w obchodach Dnia Ziemi otrzymały pamiątkowy dyplom.
Sprawdź swoją wiedzę ekologiczną!!!

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player