SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
3.06.2015
Bezpieczeństwo w szkole to jeden z priorytetów pracy naszych placówek. Dnia 3 czerwca 2015r. nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu „Szkolny Dzień bez Przemocy”, podczas którego poznali: różne formy przemocy i jej skutki; zagrożenia płynące z otoczenia (Internet itp.); zasady pozwalające uniknąć zagrożeń; sposoby konstruktywnego radzenia sobie ze złością, w sytuacjach trudnych itp.; sposoby obrony przed agresją i przemocą; jak ograniczyć przemoc w najbliższym otoczeniu.
W pierwszej części uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną oraz krótkie filmy
o tematyce różnego rodzaju przemocy: Rodzaje przemocy, Gadki z psem, W domu, Siecio - zagrożenia i inne.
Następnie obyła się pogadanka z zaproszonymi gośćmi tj. Policjantami Komendy Miejskiej w Nowej Rudzie oraz Zabawa - Gorące krzesło i Drwale. Dopełnieniem spotkania były deklaracje uczniów wyeksponowane na przygotowanych kartonowych sercach zawierające chęć eliminowania ze swojego postępowania zachowań przykrych dla innych osób, z którymi spotykają się na co dzień.

Nauczyciele odpowiedzialni za imprezę:

Marta Chomicka, Marzanna Kamińska, Marta Kramarz, Ewa Pruffer, Katarzyna Zymon,
s. Urszula Niemiec.