XIV Dzień Papieski
październik 2014

36 lat temu 16 października o godzinie 18.18 polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany pierwszym słowiańskim Papieżem. Od tamtego czasu dzień ten jest wyjątkowym dla każdego Polaka. Dla wielu z nas było to wydarzenie niepojęte i poszukiwano jakiegoś wyjaśnienia takiego zrządzenia losu. Gdy więc okazało się, że jeden z naszych poetów napisał 130 lat temu utwór zwiastujący nadejście słowiańskiego papieża, przyjęto ten wiersz jako znak działania Bożej Opatrzności.

 

Dzień 16 października został ustanowiony świętem Jana Pawła II przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 27 lipca 2005 roku, w uchwale stwierdzono - „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory”.

 

Kościół katolicki obchodzi Dzień Papieski w każdą niedzielę poprzedzającą 16 października. Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów było „Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”. Papież wielokrotnie podczas swojej posługi zachęcał wszystkich do sięgania po świętość. Ojciec Święty ukazywał ją jako rozwiązanie wielu trapiących współczesność problemów, z których ogromna część jest wynikiem odrzucenia przez człowieka swego Stwórcy wraz z Jego przykazaniami. Tegoroczny, czternasty już Dzień Papieski, był znakomitą okazją do sięgania po świętość - zgodnie z nauczaniem największego z rodu Polaków – już świętego Jana Pawła II.

 

Uczniowie z naszych szkół również postanowili uczcić ten wyjątkowy dzień. Pod opieką nauczycieli przygotowali montaż słowno-muzyczny, który został poprzedzony mszą świętą w intencji świętego Jana Pawła II.