Wiadomości
Nasze szkoły

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

„Pierwszy obudził się skowronek…” - tymi słowami uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach przywitali wiosnę. 22.03.2010 w drugim dniu kalendarzowej wiosny, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum a także klasy szkoły przysposabiającej do pracy mieli okazję uczestniczyć we wspólnej wesołej zabawie zorganizowanej przez panie: Magdalenę M., Gabrielę Z., Katarzynę Z.
Dzieci zapoznały się z ludowymi zwyczajami i obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny. Pani Kasia odczytała list jaki Pani Wiosna napisała do dzieci. W liście tym Wiosna prosiła o pomoc w przegonieniu zimy, która w tym roku wyjątkowo nie chciała odejść. Uczniowie chętnie wykonywali zadania i uczestniczyli w konkurencjach, które mogły pomóc w przyjściu wiosny. Przede wszystkim zaprezentowali stworzone przez siebie kolorowe plakaty w których wykorzystali wcześniej wylosowane literki. Dzięki temu powstał piękny napis WIOSNA.
Uczniowie brali udział w konkurencjach sportowych: ich zadaniem było zrobienie wiosennych porządków, zasadzenie papierowych kwiatków w doniczkach. W wiosennej zgaduj – zgaduli uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości na temat środowiska przyrodniczego a także zwyczajów ludowych związanych z pierwszym dniem wiosny. Chętni uczniowie układali puzzle z rysunkami ptaków – zwiastunów wiosny (bociana, skowronka, jaskółki). Dzieci z najmłodszych klas miały za zadanie ubranie słomianej kukły a także przygotowanie tronu dla Pani Wiosny, który przyozdobili wieloma kolorowymi kwiatami, chmurkami, słoneczkami.
Była też parada wiosenek – każda klasa zaprezentowała stworzony przez siebie strój z materiałów ekologicznych. Uczestnicy zabawy musieli dokonać wyboru najbardziej oryginalnego stroju a, że wszystkie stroje były kolorowe i pomysłowe, wybór nie był łatwy. Największymi brawami nagrodzono strój Eweliny ze szkoły przysposabiającej do zawodu. Rozstrzygnięto także konkurs na najbardziej wiosenną klasę.
Pani dyrektor obdarowała zwycięzców pięknymi podarkami oraz dyplomami za aktywny udział w zabawie.
Na koniec imprezy wyszliśmy na szkolny plac zabaw, gdzie spaliliśmy "Marzannę". W ten sposób porzegnaliśmy zimę a powitaliśmy wiosnę.