Nakrętki dla Hospicjum
WSPIERAMY DZIECI DOLNEGO ŚLĄSKA

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach Kółka Ekologicznego Niepubliczne Gimnazjum w Ludwikowicach Kł. wzięło udział w XI edycji konkursu ,,Zbieramy nakrętki" oraz ,,Bezpieczna bateria" zorganizowanym przez Noworudzkie Usługi Komunalne
w Nowej Rudzie.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pani Dyrektor Ewy Postół zebrane surowce wtórne zostały przekazane Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji ,,Nakrętki
dla Hospicjum’’ w ilości 1240,60kg. W ramach konkursu zebrano również baterie w ilości
64 kg i przekazano je Organizacji Odzysku S.A ,,Reba’’. Pozyskane środki będą przeznaczone na remont budynku, w którym stworzona zostanie specjalistyczna przychodnia dla przewlekle chorych dzieci.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci przesłała nam podziękowania w formie DYPLOMU.

Nasi uczniowie rozumieją potrzeby środowiska naturalnego i chętnie angażują się 
w zbiórkę surowców wtórnych. Udział uczniów naszej szkoły w konkursach ekologicznych ma ogromne znaczenie wychowawcze. Dzieci podejmując działania 
na rzecz przyrody rozwijają swoją wrażliwość. Otwierają się na potrzeby innych, przewlekle chorych dzieci. Uczestnictwo w zajęciach ma wpływ także na kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego.