Poznajemy zawody mieszkańców
naszego regionu - LEŚNICZY
11.04.2013 - PROJEKT EDUKACYJNY

11.04.2014 roku uczniowie naszych szkół mieli okazję po raz kolejny uczestniczyć
w zajęciach organizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Poznajemy zawody mieszkańców naszego regionu”. Tym razem przypatrywaliśmy się pracy leśnik. W tym celu odwiedziliśmy Nadleśnictwo w Jugowie.

Swoją wycieczkę rozpoczęliśmy od spaceru po lesie, ścieżką edukacyjną w to-warzystwie dwóch pań z Nadleśnictwa, które w bardzo ciekawy sposób opowiedziały nam jak należy zachowywać się w lesie, aby nie płoszyć zwierząt, dbać o porządek
i czystość. Uczniowie zostali zapoznani z wybranymi rodzajami zwierząt, ptaków,
owadów i roślinności jakie występują na naszym terenie.

Przy okazji nasi uczniowie wykazali się duża wiedza i znajomością poruszanych zagadnień, pani leśniczy pogratulowała wszystkim posiadanych wiadomości. Następnie odwiedziliśmy salę edukacyjną w tamtejszym Nadleśnictwie, gdzie kontynuowano dalsze zajęcia. Dzieci uczestniczyły we wspólnym zwiedzaniu i oglądaniu tablic, gablot edukacyjnych, dowiedziały się więcej na temat pracy leśniczego, na temat tego jak tworzy się las i co otrzymujemy z drzewa.

Uczniowie wykonali także przepiękne prace plastyczne ukazujące las i drzewa.

Na zakończenie bardzo miłego spotkania dzieci wręczyły kwiaty pani Marioli
w podziękowaniu za ciekawie zorganizowane zajęcia.

Uczniowie natomiast zostali obdarowani ciekawymi książkami, zakładkami
i breloczkami przez panią Mariolę.