Dzień Kobiet
10.03.2014
Dnia 10.03.2014 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet, podczas której dzieci miały możliwość wyrażenia wdzięczności pani dyrektor Ewie Postół i wszystkim paniom za wkład włożony w ich edukację i wychowanie. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej. Dla pań pracujących w naszych szkołach program artystyczny został zaprezentowany o godzinie 10.30 i ponownie o godzinie 13.00 dla pań pracujących
w Domu Pomocy Społecznej.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w czynnościach kulturotwórczych, odczuwając przy tym radość ze wspólnej zabawy.  Z zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i wykonywały proste układy taneczne. Zapoznały się i utrwaliły podstawowe zasady dobrego zachowania. Uczniowie uczestniczyli w pokazie mody, prezentując wybrane na tę okazję stroje. Przygotowany program artystyczny podobał się zaproszonym gościom, którzy oklaskami nagrodzili szkolnych aktorów.

Podczas przedstawienia i prowadzonych w związku z nim przygotowań swoją pomocą służyli organizatorzy uroczystości. Po skończonej akademii dzieci wręczyły paniom własnoręcznie wykonane drobne podarunki. Pani dyrektor Ewa Postół obdarowała wszystkich słodkim upominkiem.