Diecezjalny Dzień Młodzieży w Świdnicy
12.04.2014

Dnia 12.04.2014 sześcioro dzieci z naszych szkół wraz z opiekunami uczestniczyło
w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świdnicy. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Ubodzy
w Duchu”. Rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty w hali na Zawiszowie.

Grał i śpiewał zespół muzyczny Effatha. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji na temat: „Dusza uboga czyta Słowa Boga”, a potem obejrzeli krótkie przedstawienie teatralne o tematyce religijnej.
Po skończonym spektaklu młodzież zgromadzona w Hali Zawiszów, wraz z kapłana- mi, siostrami zakonnymi i parafianami diecezji wyruszyła w drodze krzyżowej ulicami miasta.
Następnie wierni brali udział w Eucharystii w Katedrze Świdnickiej pod przewodnictwem księdza biskupa Ignacego Deca. Po zakończeniu Mszy Świętej zostały przekazane lampiony z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia Jana Pawła II.
Dla każdego z nas to spotkanie było szczególnym czasem Łaski i działania Ducha Świętego. Dało możliwość odkrycia na nowo wartości zawartych w nauczaniu papieża Polaka. Pomogło nam w głębszym przeżyciu i zrozumieniu, czym jest wartość powołania każdego człowieka. Jesteśmy wdzięczni Bogu i ludziom za dar Diecezjalnego Dnia Młodzieży – spotkania w Duchu Świętym i prawdzie.