W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych
31.10.2013

W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych uczniowie z Niepublicznych Szkół wraz
z nauczycielami udali się na cmentarz. Złożyli na grobach wszystkich Sióstr i uczniów wykonane własnoręcznie stroiki. W podniosłej atmosferze skupienia i modlitwy zapalili znicze.