Chrześcijański sens cierpienia
KONKURS PLASTYCZNY

W ubiegłym roku szkolnym uczennica klasy II Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego Marzena Śliwińska wykonała pracę plastyczną na konkurs pod hasłem „Chrześcijański sens cierpienia” ogłoszony z okazji X-lecia Domu Uzdrowienia Chorych
im. Jana Pawła II w Głogowie.

Jej praca została zamieszczona w nr 4 czasopisma „Kotwica” – piśmie Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęconym chorym i niepełnosprawnym.

Jest to duże wyróżnienie, z którego autorka pracy oraz jej nauczyciele są bardzo dumni.