Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
27.06.2014

Dnia 27 czerwca 2014 roku w odbyło się w naszych szkołach uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Rozpoczęło się ono od uroczystej Mszy Świętej w naszej kaplicy.

Po jej zakończeniu wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice, opiekunowie i goście udali się do sali widowiskowej gdzie wszystkich zebranych serdecznie powitała pani Dyrektor Ewa Postół.
Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny „Ostatni dzień w szkole”. Podziękowali w nim pani Dyrektor za wsparcie, życzliwość, wyrozumiałość i rozbudzanie zainteresowań. Nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wychowania, kształcenia
i nauczania, za cierpliwość, dobroć, wyrozumiałość i serce. Rodzicom i opiekunom
za dobroć i mądrość, miłość i troskę.

Po artystycznych doznaniach pani Dyrektor podsumowała kończący się rok szkolny. Przypomniała muzyczne i sportowe osiągnięcia uczniów. Doceniła również nauczycieli za pracę dydaktyczną i wychowawczą w roku szkolnym 2013/2014. Podziękowała rodzicom za współpracę. Wychowawcy klas i grup rewalidacyjno-wychowawczych wręczyli swoim podopiecznym świadectwa i dyplomy.

Na koniec uroczystości dyrektor szkoły pani Ewa Postół życzyła wszystkim miłego wypoczynku i udanych wakacji.