Pierwszy dzień wiosny
21.03.2014

Dnia 21 marca jak co roku uczniowie naszych szkół przywitali wiosnę. Dzieci uczestniczyły w warsztatach wiosennych. Przy dźwiękach muzyki wykonywały piękne kwiatki, kukłę Marzannę z kolorowego papieru, bibuły. Do dekoracji wykorzystano również makaron, ryż naturalnie zabarwiony. Wszyscy chętnie uczestniczyli w pracach plastycznych, a efekty były zadziwiające.


Prezentacja multimedialna, w której przedstawiona została budząca się do życia przyroda wprowadziła uczniów w wiosenny klimat. Po prezentacji odbył się quiz
z zagadkami dotyczący zwiastunów wiosny, życia roślin i zwierząt.
Następnie wyruszyliśmy z kukłą Marzanny na spacer
śpiewając o nadchodzącej wiośnie.