Spotkanie Noworoczne Ochotniczych Straży Pożarnych
1.02.2014

Dnia 1 lutego 2014 roku  w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich odbyło się spotkanie noworoczne Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Ruda. Uroczystość została poprzedzona Mszą Św. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich.

W ramach współpracy nauczyciele wraz z uczniami  Niepublicznych Szkół Specjalnych zostali poproszeni o wystawienie jasełek. Spektakl poprzedziły przemówienia dyrektora Niepublicznych Szkół Specjalnych Ewy Postół, wójta gminy Nowa Ruda Sławomira Karwowskiego i komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ludwikowicach Kłodzkich Jerzego Kowala.

Spotkanie zostało uświetnione obecnością również takich gości jak: senator RP Stanisław Jurcewicz, posłanka na Sejm RP  Monika Wielichowska, dowódca JRG PSP Rafał Chorzewski, przewodniczący Rady Gminy Nowa Ruda Bogdan Tarapacki, dyrektor biura poseł do parlamentu Europejskiego Lidii Gerinberg de Oedenberg - Janusz Krawczyszyn, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego Renata Wolan-Niemczyk, dyrektor PUP
w Kłodzku Krzysztof Bolisęga, dyrektor KRUS Przemysław Grzybowski, prezes ZOP Ryszard Drozda, prezes ZOG OSP RP Henryk Srokowski, komendant Gminnego OSP Zenon Kowalczyk, przedstawiciel tygodnika Noworudzianin i zastępy strażaków z gminnych jednostek straży pożarnej.

Pracownicy szkoły przygotowali piękną scenografię: rozgwieżdżone niebo, gwiazda betlejemska, drewniana szopka, naturalne choinki, złoty tron Heroda. Dzięki niej publiczność ponownie została wprowadzona w świąteczny nastrój. Dopełnieniem aranżacji był wspaniały chór anielski i dzieci przebrane za zwierzęta.

Przedstawienie jasełkowe pt. "Dziecię nam się narodziło" składało się z pięciu aktów. O profesjonalną oprawę muzyczną zadbał nauczyciel muzyki naszej szkoły Jacek Myćka. Nasi szkolni aktorzy w pięknych strojach z przejęciem i zaangażowaniem wcielali się
w biblijne postaci Józefa, Maryi, pasterzy, żołnierza, aniołów, Heroda, dworzanina
i trzech króli.

Widzowie byli zachwyceni zarówno grą aktorską, jak i śpiewem kolęd i  pastorałek. Przedstawienie wywołało wiele wzruszeń i zostało nagrodzone owacjami na stojąco.
To dla naszych podopiecznych najlepsza nagroda i motywacja do udziału  w następnych występach.