Pieśń patriotyczna
w historii narodu polskiego.
12.11.2013 - Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy…”

Maria Konopnicka „Rota” (fragment)

     

12 listopada 2013r. nauczyciele Niepublicznych Szkół Specjalnych wchodzący
w skład projektu edukacyjnego „Z muzyką przez świat” zrealizowali zaplanowaną
na miesiąc listopad tematykę „Pieśń patriotyczna w historii narodu polskiego”.

W związku z realizacją projektu, punktualnie o godz. 10.00 w pięknie udekorowanej Sali rozpoczęto obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

W ramach integracji z innymi placówkami oświatowymi zaproszono młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

 

Dyrektor szkoły, p. Ewa Postół Serdecznie powitała uczniów oraz dyrektora liceum p. Marzannę Pietrzak, p. Krystynę Bazałę-Marcinkowską oraz wszystkich uczniów i na- uczycieli Niepublicznych Szkół w Ludwikowicach i zaprosiła na montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z liceum. Licealna młodzież przedstawiła program artystyczny, który przeniósł nas zebranych na widowni czasy walki Polski o niepodległość. Wspólnie
z zaproszonymi uczniami wykonaliśmy hymn Polski.

Występująca młodzież została nagrodzona gromkimi brawami i zaproszona na wi-downię, a jej miejsce na scenie zajęli uczniowie naszych szkół. Prowadzące akademię
p. A. Piegza i p. P. Marcinkowska przybliżyły nam wszystkim po krótce proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości podkreślając fakt, że 11 listopada jest świętem państwowym dla upamiętnienia odzyskania w 1918 roku przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego.

Następnie nasi artyści – Jarosław Gendasz, Daniel Górzyński, Paweł Pośpiech, Andżelika Grenda, Gabriela Tomczak, Ewa Piotrowska, Grzegorz Prottung recytowali wiersze i śpiewali utwory patriotyczne.

Wszyscy zebrani na widowni byli bardzo wzruszeni widząc, jak wiele serca wkładają artyści w wykonywane role.

 

Na zakończenie dyrektor szkoły - p. Ewa Postół podziękowała gorąco wszystkim wykonawcom, a także nauczycielom odpowiedzialnym z przygotowanie całej inscenizacji słowno-muzycznej. Szczególne słowa podziękowania przyjęła p. Krystyna Bazała-Marcinkowska, nauczyciel historii, odpowiedzialna za część artystyczną przygotowaną przez licealistów.

Kończąc uroczystość p. E. Postół – dyrektor szkoły wręczyła wszystkim występującym słodkie upominki, a Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącgo oraz
p. Krystynie Bazale-Marcinkowskiej kubeczki z logo szkoły, wykonane przez uczniów naszej szkoły.

 Na koniec wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek.