Dobry Bóg - źródło pasji, marzeń i talentów
1-3.04.2019

„Dobry Bóg - źródło pasji, marzeń i talentów”. Pod takim tematem minęły rekolekcje szkolne, które odbyły się w dniach 01-03.04.2019 w naszych Niepublicznych SzkołachSpecjalnych.Rozpoczęliśmy je uroczystą Eucharystią, którą odprawił tegoroczny rekolekcjonista ks. Kazimierz Tomasiak - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji p.w. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach.

W konferencji pt.: Przykłady rozwijania pasji, marzeń i talentów – w duchu sportowym, ukazał uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań, talentów, na przykładzie sportowców, szczególnie piłkarza Roberta Lewandowskiego. Ksiądz przyniósł z sobą gadżety dotyczące piłki nożnej od butów po szaliki i trąbki fanów. Pragnął słuchaczy pobudzić do rozwijania swoich talentów i darów, które dostali od Pana Boga. Porównał sposób życia sportowca do naszego, chcąc wszystkich zachęcić do nieustannego treningu swoich myśli, pragnień, pokonywania własnych wad, oraz ćwiczenia się w dobrym. Tak, aby nasze życie było radosne i spokojne.

W popołudniowej konferencji: Przykłady rozwijania pasji, marzeń i talentów – na przykładzie świętych, ks. Kazimierzprzybliżył nam życie świętych z różnych czasów i stanów, np.: św. Barbarę, z pierwszych czasów chrześcijańskich, rodziców św. Teresy z Lisieux – Zelia i Ludwik Martin, czy św. Siostrę Faustynę Kowalską, a są to tylko nieliczne przykłady przytoczone przez Księdza. To właśnie życie tych zwykłych ludzi, którzy kochali Boga i swoich bliźnich ma nas zachęcać do życia zgodnego z Dekalogiem i Przykazaniem Miłości. Konferencję zakończyliśmy wspólną modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Wieczorem tego pierwszego dnia ksiądz rekolekcjonista zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, którą wraz z młodzieżą przedstawił inscenizując poszczególne stacje. Dla dzieci było to szczególne przeżycie, gdyż osobiście mogły przedstawiać osoby, które poznajemy rozważając stacje Drogi Krzyżowej.

W drugim dniu rekolekcji, podczas Mszy świętej dowiedzieliśmy się jak mamy dojść do celu, którym jest niebo. Co może mam tę drogę ułatwić? Ks. Kazimierz przypomniał nam podstawowe prawdy katechizmowe, które pomagają każdemu w dobrym i uczciwym życiu. Pomagają nam być szczęśliwymi. Zachęcił także wszystkich uczestników rekolekcji do dbania o czystość swego serca.

 

O godzinie 14:00 rozpoczęło się nabożeństwo pokutne i krótki rachunek sumienia, po którym była możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania.

 

Wieczorem modliliśmy się wspólnie Różaniec, część bolesną, i tak jak wczoraj, jeden z wychowanków DPS-u, prowadzony przez księdza rekolekcjonistę, przedstawił nam obrazowo poszczególne tajemnice różańcowe.

 

Czas szybko leci i oto jest już środa i ostatnie wspólne spotkanie na Eucharystii. W tym dniu, po Ewangelii, ks. Kazimierz przypomniał nam piękną przypowieść O synu marnotrawnym albo jak się często mówimy O miłosiernym ojcu. Na przykładzie znanego obrazu Rembrandta Powrót syna marnotrawnego, przedstawił postawę syna, jego odejście z domu rodzinnego, zmarnowane życie, ale i opamiętanie, skruchę i powrót do domu. Następnie zwrócił uwagę na ojca, jego miłość ojcowską i matczyną, zrozumienie, tęsknotę i siłę przebaczenia.

Pod koniec Eucharystii nasza młodzież podziękowała ks. Kazimierzowi Tomasiakowi za przygotowanie duchowe do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, za otwartość, radość i zrozumienie. Za każdą chwilę tych rekolekcji, mając nadzieję, że przyniosą obfite owoce.