Prezentacje grup rewalidacyjno-wychowawczych

I GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawca: s. D. Chudzikowska

Zobacz prezentację

II GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawca: E. Myćka

Zobacz prezentację

III GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawcy: P. Marcinkowska
M. Chorzewska

Zobacz prezentację

IV GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawca: s. B. Cedro

Zobacz prezentację

VI GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawca: P. Marcinkowska

Zobacz prezentację

VIII GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA

wychowawca: M. Kędziora

Zobacz prezentację

I GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA - PDP

wychowawca: K. Wiertel

Zobacz prezentację

II GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA - PDP

wychowawca: R. Kaczmarek

Zobacz prezentację

III GRUPA
REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZA - PDP

wychowawca: B. Dobrek

Zobacz prezentację
Prezentacje klas

KLASA I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: A. Piegza

Zobacz prezentację

KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: E. Kmita

Zobacz prezentację

KLASA V-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: M. Chomicka

Zobacz prezentację

KLASA VIIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: I. Nowak

Zobacz prezentację

KLASA VIIB SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: M. Kamińska

Zobacz prezentację

KLASA VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

wychowawca: G. Zawierucha

Zobacz prezentację

KLASA I
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

wychowawca: K. Zymon

Zobacz prezentację

KLASA II
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

wychowawca: M. Kramarz

Zobacz prezentację

KLASA III
SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

wychowawca: E. Prufer

Zobacz prezentację