Święto Sióstr Franciszkanek
4.10.2018

Dnia 4 października 2018 roku obchodziliśmy uroczyście Święto Sióstr Franciszkanek.

 

Młodzież z naszych szkół przedstawiła montaż słowno-muzyczny, w którym przypomniała postać Świętego Franciszka. Młodzi artyści przypomnieli ubogiego, dobrodusznego zakonnika, wrażliwego na piękno przyrody, który żył w otoczeniu ludzi ubogich. Jego powołaniem i sensem życia było czynienie dobra wszędzie tam, gdzie to tylko było możliwe. Głosił Ewangelię, nawołując do życia w ubóstwie i oddania się na służbę potrzebującym.

Uczniowie w ten skromny sposób podziękowali Siostrom, w dniu ich święta, za trud i poświęcenie, które wkładają w swoją codzienną pracę.
Na zakończenie w imieniu wszystkich pracowników Pani Dyrektor złożyła Siostrom życzenia. Podziękowała za troskę i opiekę włożoną w codzienne obowiązki oraz wręczyła skromne upominki.