Dzień Papieski
17.10.2018

W tym roku po raz XVIII obchodziliśmy Dzień Papieski, którego hasło brzmi: ,,Promieniowanie Ojcostwa”. Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie Ojcostwa to tytuł dramatu Karola Wojtyły.

Tegoroczne hasło przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę ojcostwa poprzez ufne zawierzenie Bogu i właściwe przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między ludźmi.