Czyste Góry Sowie
22.09.2018

W sobotę 22 września 2018 r. uczniowie naszych szkół wraz z opiekunami wzięli udział w wydarzeniu „CZYSTE GÓRY SOWIE”, którego celem jest wsparcie akcji sprzątania świata. Poprzez edukację, a przede wszystkim czynny udział mieszkańców i turystów w dbaniu o czystość szlaków górskich wiodących na Wielką Sowę, akcję sprzątania zorganizowała Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” wraz z gminami członkowskimi: Głuszycą, Jedliną – Zdrój, Nową Rudą, Pieszycami oraz Walimiem. Wsparciem i honorowym patronatem ową inicjatywę objęły również Nadleśnictwa: Świdnica, Jugów oraz Wałbrzych.

Głównym celem wydarzenia był wzrost aktywności mieszkańców oraz turystów poprzez zwiększenie świadomości ekologiczno - przyrodniczej przy jednoczesnej kampanii promocyjnej Gór Sowich.


Ponadto wydarzenie miało na celu:

  • popularyzację turystyki pieszej,
  • zapoznanie uczestników z walorami krajoznawczymi, przyrodniczymi, turystycznymi, historycznymi i kulturowymi obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,
  • integrowanie mieszkańców z regionem,
  • propagowanie ochrony środowiska naturalnych obszarów chronionego krajobrazu oraz rezerwatów przyrody.