Przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych
październik 2018

„Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat,
Płomień na wietrze kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów pod cmentarnym murem
i niebo jesienne u góry.”

Danuta Gellnerowa

Uczniowie z Niepublicznych Szkół Specjalnych w Ludwikowicach wraz nauczycielami zawsze pamiętają o zmarłych. Z dużym zaangażowaniem przygotowują stroiki na groby wszystkich zmarłych uczniów. Poza tym przed Uroczystością Wszystkich Świętych wkładają dużo wysiłku w prace porządkowe na cmentarzu. W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych ponownie odwiedzają groby zmarłych, aby zapalić znicze oraz pomodlić się w ciszy i skupieniu.