Tolerancja – jesteśmy różni a tacy sami
19.11.2018

„Inny nie znaczy gorszy!”

19 listopada w Niepublicznych Szkołach Specjalnych prowadzonych przez Siostry Franciszkanki odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące tolerancji, poszanowania praw drugiego człowieka oraz akceptacji wobec odmienności.

Uczniowie kształtowali postawy akceptacji wobec siebie i innych, uczyli się przezwyciężania uprzedzeń i przesądów na temat innych. Hasło tegorocznych warsztatów brzmiało: „Jesteśmy różni, a tacy sami”.

Spotkanie rozpoczęło się pogadanką na temat poprawnego postępowania wobec innych. Uczniowie oglądali prezentację multimedialną, bajki animowane poruszające temat tolerancji.

Dzieci i młodzież uczyły się empatii, integracji, współdziałania z innymi tworząc grupowy plakat promujący poszanowanie odmiennych poglądów, zachowań czy postaw innych ludzi. Warsztaty odbyły się w atmosferze wzajemnego poszanowania i akceptacji.