XX Integracyjna Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna
dla Osób Niepełnosprawnych
6.10.2018

Pod patronatem Stowarzyszenia „Nasza Nadzieja“ w dniu 06.10.2018 r. na terenie Centrum Turystyczno - Sportowego w Nowej Rudzie- Słupcu odbyła się „Spartakiada sportowo – rekreacyjna”.

 

Spartakiada podzielona została na dwa etapy:

  1. Zespołowe gry sportowe.
  2. Zabawa.

Rywalizacja poszczególnych drużyn odbywała się w oparciu o przepisy mini gier zespołowych. Konkurencje z piłką siatkową, nożną i koszykówką. Po sportowych zmaganiach dla uczestników nastąpił czas zabaw (taniec, muzyka i śpiew).

 

W klasyfikacji końcowej wszystkie drużyny otrzymały medale. Młodzież współzawodniczyła w zespołowych grach sportowych, grach i zabawach ruchowych (rzut karny, piłka w tunelu, ringo, slalom ze strzałem, wyścig na kocach, wyścig kangurów, slalom, pchanie piłki lekarskiej, hula hop z piłką, hokej, kregle, kulanie piłki, bieg z woreczkiem, bieg z piłeczką ma  łyżeczce, rzut do kosza, rzut ze slalomem, kelnerzy, wyścig rzędów).

 

Całemu przedsięwzięciu przyświecało hasło: „Przez ruch po sprawność i zdrowie”.

Głównymi celami Spartakiady było:

  1. Wdrażanie do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej. Utrwalenie i pogłębienie zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną uwarunkowanych systematycznym usprawnianiem różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej.
  2. Kształtowanie moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie i rekreacji m.in.: wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równych szans, szacunek dla przeciwnika, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki
  3. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych możliwości funkcjonalnych.

Nad całością oraz sprawnym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali członkowie stowarzyszenia i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz dobrze zorganizowana grupa wolontariuszy. Była to świetna młodzież opiekująca się ekipami od początku do końca zawodów.

 

Wszyscy uczestnicy zmagań sportowych otrzymali pamiątkowe medale. Oprócz tego najlepsza drużynyma dostała puchar. Uczestnikom zapewniono też wyżywienie (owoce, kanapki, słodkie bułki i napoje).

 

Imprezę sportowo rekreacyjną należy zaliczyć do bardzo udanych.