Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016
24.06.2016

Dnia 24 czerwca 2016 roku w odbyło się w naszych szkołach uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Rozpoczęło się ono od uroczystej Mszy Świętej w naszej kaplicy. Po jej zakończeniu wszyscy nauczyciele, pracownicy, rodzice, opiekunowie i goście udali się do sali widowiskowej, gdzie wszystkich zebranych serdecznie powitała pani Dyrektor Ewa Postół. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny „Ostatni dzień w szkole”. Podziękowali w nim pani Dyrektor za wsparcie, życzliwość i wyrozumiałość i rozbudzanie zainteresowań. Nauczycielom i pracownikom szkoły za trud wychowania, kształcenia i nauczania, za cierpliwość, dobroć i serce. Rodzicom i opiekunom za dobroć i mądrość, miłość i troskę.

Po artystycznych doznaniach pani Dyrektor podsumowała kończący się rok szkolny. Przypomniała osiągnięcia uczniów w kończącym się roku szkolnym. Doceniła również nauczycieli za pracę dydaktyczną i wychowawczą w roku szkolnym 2015/2016. Podziękowała rodzicom za współpracę. Na koniec życzyła wszystkim miłego wypoczynku i udanych, bezpiecznych wakacji.