"PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI"
listopad 2015

Tradycyjnie przed listopadowym świętem uczniowie Niepublicznych Szkół pamiętają o swoich bliskich zmarłych. Z dużym zaangażowaniem wykonują prace porządkowe na cmentarzu, dekorują groby zakupionymi przez Panią Dyrektor stroikami. Z powagą i w skupieniu palą znicze i odmawiają modlitwy.