ŚWIĘTUJEMY JUBILEUSZ …
3.05.2016

„Ciesz się swoim bogactwem.
Twoim bogactwem jest umiejętność kochania
Boga, innych i siebie.
Twoim bogactwem jest zadowolenie z tego co było.
Twoim bogactwem jest wiara, miłość, ofiarność,
pokój, radość, łagodność i opanowanie”

Dnia 3 maja  2016 roku uczniowie naszych szkół wraz z nauczycielami i księdzem Grzegorzem dzielili radość Jubilatek Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek -  Organu Prowadzącego nasze placówki. Na popołudniowe spotkanie, w którym wzięli udział ks. Biskup Gerard Kusz, siostry i wszyscy zaproszeni goście przygotowali montaż słowno - muzyczny o Świętym Franciszku. Słowem i piosenką przybliżyli wszystkim obecnym postać Świętego Franciszka.

 

Występ naszych uczniów spotkał się z dużym uznaniem publiczności. Słowa uznania wyraził także ksiądz Biskup oraz siostra Wikaria. Z najlepszymi życzeniami w imieniu Pani Dyrektor, wszystkich pracowników szkół wszystkich oraz uczniów młodzież wręczyła czcigodnym Jubilatkom piękne kwiaty.