Jubileusz Księdza Proboszcza Jana Patykowskiego
18.06.2016

„Jubileusze to momenty ważne w życiu kapłana.
Stanowią one jak gdyby kamienie milowe na drodze powołania”.

Jan Paweł II


Jubileusz to czas dziękczynienia za wszystkie łaski, za wszystko, co pozwala wzrastać i uświęcać się w kapłańskim powołaniu i w jego realizacji. Osiemnastego czerwca 2016 roku uczniowie naszych szkół mieli sposobność  składać Bogu dziękczynienie wraz z Ks. Proboszczem naszej parafii Janem Patykowskim. Okazja była szczególna, gdyż świętowaliśmy 35-lecie Kapłaństwa Ks. Proboszcza. Po uroczystej Eucharystii celebrowanej w kościele p.w. św. Marcina w Sokolcu nasi uczniowie wystąpili z montażem słowno – muzycznym przybliżającym zebranym gościom rolę i zadania Kapłana w Kościele. Występ naszych uczniów spotkał się z dużym uznaniem publiczności.

Z najlepszymi życzeniami w imieniu Pani Dyrektor, wszystkich pracowników szkół oraz uczniów nauczyciele  wręczyli  przewielebnemu jubilatowi bukiet czerwonych róż.  

„Bóg potrzebuje kapłanów,
aby rozdawali Jego serce i swoje razem z nim”.