Święto Niepodległości
10.10.2015

„Jestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski.”

Józef Piłsudski - 11 stycznia 1920 r., przemówienie w Lublinie

Dnia 10 listopada 2015 roku o godzinie 10:40 w Niepublicznych Szkołach Specjalnych prowadzonych przez Siostry Franciszkanki w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach projektu muzycznego „Z muzyką przez świat” obchodzono 97 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Nauczyciele wchodzący w skład projektu przygotowali prezentację multimedialną, a uczniowie przedstawili inscenizację słowno - muzyczną, która przybliżyła wszystkim zebranym drogę Polaków do odzyskania niepodległości.

Nie zabrakło również przepięknych pieśni patriotycznych z okresu I i II wojny światowej, a także pieśni i wierszy współczesnych twórców.

Kończąc przygotowaną inscenizację wszyscy wykonawcy wraz z nauczycielami,
zaśpiewali przepiękną pieśń pt. „TU WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA”.
Występy młodych artystów nagrodzone były gromkimi brawami
licznie zgromadzonej publiczności.
Na zakończenie dyrektor szkoły - p. Ewa Postół podziękowała gorąco wszystkim wykonawcom, a także nauczycielom odpowiedzialnym za przygotowanie całej inscenizacji słowno-muzycznej.