Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Dnia 26 kwietnia 2012 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej, Niepublicznym Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy nauczyciele organizatorzy przeprowadzili Dzień Teatru.

   W związku z czym w pięknie przygotowanej dekoracji związanej z tematyką organizowanej imprezy szkolnej punktualnie o godzinie 10:00 rozpoczęto realizację opracowanego scenariusza.

Prowadząca pani Katarzyna Zymon powitała serdecznie wszystkich zebranych uczniów oraz wychowanków grup rewalidacyjno- wychowawczych wraz z ich wychowawcami. Przy aranżacji muzycznej przygotowanej przez pana Jacka Myćkę wprowadziła wszystkich zebranych w tematykę teatralną. W związku z czym uczniowie, którzy posiadają już wiedzę z zakresu teatru przypomnieli sobie istotne informacje poprzez przygotowaną prezentację multimedialną.
Następnie uczniowie Niepublicznego Gimnazjum oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy zaprezentowali wszystkim uczestnikom grę aktorską.
W odpowiednich strojach nasi ‘’szkolni aktorzy’’ po raz kolejny odwołali się
do indywidualnych doświadczeń uczniów, których doświadczyli biorąc aktywny udział
w życiu szkoły.
Następnie uczniowie naszej szkoły odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatorów w formie quizu. Kolejnym punktem niniejszego spotkania było przygotowanie własnych teatrzyków i pacynek. Organizatorzy rozdali wszystkim uczestnikom przygotowane materiały a wychowawcy klas wraz z uczniami przystąpili do realizacji zadania. Każdy z nich miał swój własny pomysł na realizację niniejszego przedsięwzięcia.
Reasumując uczniowie zrealizowali zaplanowane cele poznawcze, kształcące
i wychowawcze. W związku z czym zdobyli ogólną wiedzę o teatrze i pracy aktorów. Wprowadzono i zapoznano uczniów z podstawowym słownictwem funkcjonującym
w teatrze (kurtyna, kostiumy, muzyka, scenografia, reżyser). Ponadto aktywizowano dziecięcą wyobraźnię poprzez odwoływanie się do nabytych wcześniej doświadczeń. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka miało istotny wpływ na doskonalenie spostrzegawczości.
Organizatorzy po raz kolejny zadbali o to by uczniowie zapoznali się z zasadami kulturalnego zachowania się w teatrze i tym samym miało to istotny wpływ na wyrobienie szacunku wobec pracy ludzi teatru.