Ósmy października jest w naszej szkole dniem szczególnym. Tego dnia obchodzimy wraz z Siostrami ich święto patronalne. Staramy się, by ten dzień był dla Nich radosny, miły i sympatyczny. Dlatego przygotowujemy humorystyczne występy, drobne upominki i słodki poczęstunek. Świętowanie rozpoczęło się od udziału wszystkich we Mszy Świętej.
Następnie Pani Dyrektor powitała przybyłych gości i zaprosiła ich do obejrzenia przedstawienia. W tym roku postanowiliśmy wystawić sztukę z głębokim morałem pt. „Aniołek w klatce”. Aktorami byli uczniowie szkół podstawowej i gimnazjum oraz ich wychowawcy. Aktorską tremę potęgowała obecność goszczącej u nas Siostry Wikarii, jednak jej serdeczna postawa dodała nam otuchy.
Gra aktorska została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim Siostrom życzenia i zaprosiła nas na pyszny poczęstunek.