Zakończnie roku szkolnego 2016/2017
23.06.2017

Miesiące nauki za nami. Dnia 23 czerwca uczniowie z nauczycielami, pracownikami szkoły, rodzicami, opiekunami spotkali się na zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. Podczas Mszy Świętej dziękowali za wspaniały rok nauki, pracy i zabawy. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do sali widowiskowej gdzie gości bardzo serdecznie powitała pani Dyrektor Ewa Postół. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny „Już wakacje”. Na uroczystym apelu uczniowie otrzymali świadectwa, dyplomy oraz nagrody. Cała kadra nauczycielska, pracownicy szkoły, opiekunowie i rodzice otrzymali podziękowanie za trud i wychowanie.