XVI Dzień Papieski
28.10.2016

Tegoroczny Dzień Papieski jawi się jako swoista kontynuacja i niejako dopełnienie Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w lipcu w całej Polsce ze swym ukoronowaniem w Krakowie. W tym kontekście lepiej rozumiemy słowa św. Jana Pawła II, który wołał podczas konsekracji Bazyliki w Łagiewnikach: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. (…) Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami Miłosierdzia!”

Dnia 28.10.2016 roku w naszej szkole wspólnie przeżywaliśmy XVI Dzień Papieski pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia” Uroczystość tę rozpoczęliśmy wspólną eucharystią, następnie uczniowie naszych szkół wraz z nauczycielami przybliżyli orędzie Św. Jana Pawła II w montażu słowno muzycznym – nie zabrakło też ulubionej piosenki papieża pt. „Barka”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali prezentację multimedialną dotyczącą życia Jana Pawła II. Na koniec wspólnie przeżywanej uroczystości uczniowie wraz z nauczycielami zaśpiewali pieśń chwały.

 

Wspaniałą niespodzianką dla uczniów naszej szkoły były kremówki ufundowane przez panią Dyrektor.