Dzień Kobiet
8.03.2017

Dnia 08.03.2017 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet, podczas której dzieci miały możliwość wyrażenia wdzięczności pani dyrektor i wszystkim paniom za wkład włożony w ich edukację i wychowanie.

 

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej.


Dzieci aktywnie uczestniczyły w czynnościach kulturotwórczych, odczuwając przy tym radość ze wspólnej zabawy.  Z zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Zapoznały się i utrwaliły podstawowe zasady dobrego zachowania. 

Pani Dyrektor nie zapomniała również o „małych kobietkach”- czyli uczennicach klas 0-VI oraz grup rewalidacyjno-wychowawczych. Wszystkie dziewczynki otrzymały kwiaty i słodkie upominki.