Warsztaty ekologiczne
10.05.2017

W dniu 10.05.2017 r. zorganizowane zostały warsztaty ekologiczne pod tytułem „Jesteśmy częścią przyrody”. Głównym celem warsztatów było pogłębienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

 

Na początku uczniowie obejrzeli inscenizację opowiadania pt. „Eko – królewna”. Tematyka inscenizacji poruszała problem związany z dbaniem o czystość swojego otoczenia. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Ziemia wyspa zielona”, która dostarczyła uczniom informacji o zjawiskach przyrodniczych oraz problemach ekologicznych.

Dalsza część warsztatów obejmowała praktyczną umiejętność segregowania odpadów oraz rozwiązywanie zagadek.
Uczniowie wykonywali różnymi technikami plakaty związane z ochroną środowiska pt. „Czysta ziemia”. Na koniec każdy otrzymał odznakę „Przyjaciel przyrody”.