Przygotowania do Wszystkich Świętych
październik 2016

W szkole zawsze pamiętamy o naszych zmarłych. 1 listopada to dzień szczególny - uroczystość Wszystkich Świętych. Na zajęciach prowadzone są pogadanki tematyczne, uczniowie wspominają swoich zmarłych kolegów i koleżanki. Ponadto uczniowie wspólnie z nauczycielami porządkują groby oraz wykonują stroiki, które później zanoszą na groby zmarłych.