Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17.11.2017

Dnia 17 listopada 2017 roku w Niepublicznych Szkołach Specjalnych obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

W sali widowiskowej punktualnie o godz. 10:15 zebrali się uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej, I-III Gimnazjum oraz I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, by wziąć udział w warsztatach plastycznych pt. „Ja, Ty, On - jesteśmy tacy sami”.

Organizatorzy w trakcie realizowanych zajęć kształtowali wrażliwość na kwestię tolerancji, otwartości, inności, różnorodności, poczucia własnej wartości i relacji międzyludzkich opartych na szacunku, akceptacji, mimo dostrzeżonych indywidualności.

Uczniowie uczestniczyli również w krótkiej inscenizacji słownej, obejrzeli film edukacyjny o tematyce tolerancji i prezentację multimedialną. Wraz z wychowawcą przygotowali łańcuch tolerancji, dekalog serdeczności oraz drzewko życzliwości.

Wszyscy uczniowie wzięli również udział w zaplanowanym konkursie plastycznym pt. „Ja, Ty, On - jesteśmy tacy sami”, a nagrodą był słodki poczęstunek. Wszystkie prace zostały umieszczone na tablicach szkolnego korytarza, gdzie utworzyły wystawę.